Chụp đầu cốt kiểu V

Liên Hệ

Chúng tôi cung cấp chụp đầu cốt (đầu bọt) đủ các kích thước theo yêu cầu:

Vật liệu: PVC