Dây đơn, ruột đồng, cách điện PVC

Liên Hệ

Ngoài kích thước ghi trong bảng, chúng tôi có thể sản xuất các loại kích thước khác nhau theo yêu cầu của khách hàng