Kệp kiểu R

Liên Hệ
Mô tả:
Vật liệu: Nylon 66 94V-2 chứng nhận UL.
Cách dùng: Đưa dây vào xiết bằng vít.

Part No.
Item No.
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D
(mm)
Packing
MM
INCH
01001
HS-1/8R
9.5
9.6
3.2
1/8″
19.8
100PCS
01002
HS-3/16R
9.6
9.6
4.8
3/16″
19.8
01003
HS-1/4R
12.0
10.0
6.35
1/4″
22.0
01004
HS-5/16R
12.0
10.0
7.9
5/16″
22.0
01005
HS-3/8R
12.5
12.0
9.5
3/8″
24.0
01006
HS-1/2R
15.2
12.0
12.7
1/2″
31.0
01007
HS-5/8R
18.2
12.0
15.8
5/8″
34.3
01008
HS-3/4R
18.2
12.0
19.4
3/4″
35.0
01009
HS-1R
22.0
12.0
25.4
1″
43.0
01010
HS-17/16R
24.0
12.0
27.5
17/16″
50.0
01011
HS-5/4R
26.2
12.0
31.8
11/4″
46.2
01012
HS-3/2R
30.0
12.0
36.7
11/2″
50.0