Nút xiết cáp

Liên Hệ
Thông tin chi tiết

– Nút xiết cáp bằng nhựa dùng cho tủ điện PG 11 đến PG63

Part No.
Item No.
Thread length L1 mm
Entry range D1mm
Entry thread D2 mm
Cable gland dimensions L-L1 mm
Locknut thread sizw D3
02201
HS-CG-07
8
3.5-3.6
7
23-8
16.5
02202
HS-CG-09
8
4.5-7
10.2
25-8
21.5
02203
HS-CG-11
8
5.5-10
11.5
27-8
25
02204
HS-CG-13.5
9
9-13
13.5
28-9
27
02205
HS-CG-16
10
10-14
16.5
30-10
30
02206
HS-CG-21
11
14-18
21
38-11
37.5
02207
HS-CG-29
11
18-25
27.5
42-11
47.5
02208
HS-CG-36
12
25-33
34.5
43-12
58
02209
HS-CG-42
13
30-38
40.5
18-13
65
02210
HS-CG-48
14
37-44
45.5
48-14
70